Häiriöilmoitus

  • Kerro tarkasti häiriön aiheuttajasta, mistä huoneistosta häiriö aiheutuu ja mahdollisuuksien mukaan huoneistossa asuvien henkilöiden nimet (esim. nimi ovessa).
  • Myös muilta häiriöstä kärsineiltä naapureilta on hyvä saada vastaava ilmoitus tapauksesta.
  • Ilmoituksessa tulee olla tarkka maininta häiriön aiheutumisajankohdasta (päivä ja kellonaika) sekä tarkka kuvaus häiriön laadusta, sillä pelkkä viittaus usein toistuvaan häiriöön tms. ei ole riittävä.
  • Kerro ilmoituksessasi, jos olet ollut häiritsevästä seikasta yhteydessä häiriön aiheuttajaan ja miten hän siihen suhtautui sekä onko häiriö toistunut yhteydenottosi jälkeen.
  • Ilmoituksentekijän on annettava nimi- ja osoitetietonsa. Ilmoitusta ei voi antaa nimettömänä.