Muutostyöilmoitus

Turun Seudun Kiinteistöpiste

Muutostyöilmoitus


Täytetty muutostyöilmoituslomake tulee toimittaa isännöitsijätoimistoon ennen remontin aloittamista. Muutostyöhön saa ryhtyä vasta, kun isännöintitoimisto antaa siihen luvan. Lomakkeen täyttämisestä vastaavat huoneiston omistaja, haltija ja remontin suorittaja.

Vastuu remontista ja sen laadusta on aina remontin suorittajalla ja huoneiston omistajalla. Muutostyöilmoituksesta ja valvonnasta mahdollisesti aiheutuvat kulut peritään remontin teettäjältä. Muutostyöilmoitusta ei tarvitse tehdä pienistä muutostöistä, kuten tapetoinnista, seinien maalauksesta tai keittiökaapistojen ovien vaihdosta.

Muistakaa liittää hakemukseen mahdolliset työselitykset, joista ilmenee, mitä remontti pitää sisällään ja miten se on tarkoitus tehdä. Sähkö- ja putkitöistä on pyydettävä työn suorittajalta päivitykset piirustuksiin. Nykyiset piirustukset voi tilata isännöitsijätoimistosta.

Asbesti


Muutostyöluvan hakijan on kustannuksellaan selvitettävä sisältääkö muutostyössä käsiteltävät pinnat, purettavat materiaalit, yms. asbestia. 1.1.2016 voimaan tulleen uuden asbestilain mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Asbestia saattaa esiintyä mm. erilaisissa pintamateriaaleissa, sauma-aineissa, kiinnityslaasteissa, eristeissä ja liimoissa. Tarvittaessa kohteesta on laadittava asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Taloyhtiölle on tarvittaessa pystyttävä esittämään kirjallinen selvitys materiaalin asbestittomuudesta.

Muutostyöilmoituslomake